Fakultet političkih nauka

FPN uvažio inicijativu LGBT Foruma Progres za povlačenje diskriminatornih udžbenika
 

Na sastanku koji je održan posredstvom Zoom platforme između predstavnika Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore i LGBT Foruma Progres potvrđeni su partnerstvo i saradnja između ove visokoobrazovne ustanove i nevladine organizacije, te konkretizovani dalji koraci u kontekstu unapređenja rada FPN-a u odnosu na LGBTIQ zajednicu.  

Ispred Fakulteta političkih nauka sastanku su prisustvovali doc. dr Vesna Simović Zvicer, prodekanica za nastavu i doc. dr Mehmed Đečević, rukovodilac studijskog programa Socijalna politika i socijalni rad, dok su ispred LGBT Foruma Progres učešće uzeli John M. Barac, izvršni direktor, Milica Špajak, programska direktorica, mr Vuk Uskoković, autor analize udžbenika na FPN-u i mr Ksenija Rakočević, stručna saradnica.

Tokom sastanka predstavnicima Fakulteta političkih nauka predočene su ključne pojedinosti koje su uočene analizom udžbenika na Fakultetu političkih nauka u kontekstu LGBTIQ zajednice, te je ukazano na one segmente koje je neophodno unaprijediti. Doc. dr Vesna Simović Zvicer i doc. dr Mehmed Đečević obavijestili su sagovornike da su silabusi za pojedine predmete, kao što su Socijalna patologija i Teorija socijalnog rada korigovani na web stranici FPN-a, te da sada reflektuju udžbenike koji se koriste u praksi na ovom fakultetu. Pored toga, pojedinačni udžbenici koji su imali sporne sadržaje biće povučeni iz upotrebe, tamo gdje postoje zadovoljavajuće alternative.

,,Pozdravljamo iskazanu spremnost predstavnika Fakulteta političkih nauka da ostvare dublju i sadržajniju saradnju sa LGBT Forumom Progres i LGBTIQ zajednicom u Crnoj Gori, koja će biti na sveukupnu korist svih aktera. LGBT Forum Progres je najavio organizovanje tematskih događaja na FPN-u, čim to dozvole epidemiološki uslovi, te sveobuhvatniju analizu praktičnog rada kako na ovoj fakultetskoj jedinici tako i na cjelokupnom Univerzitetu Crne Gore, čim se za to stvore pretpostavljeni uslovi. Ove inicijative su pozdravljene od strane predstavnika Fakulteta političkih nauka i iskazano je zadovoljstvo što ćemo imati prilike da sarađujemo u budućnosti. Još jednom se zahvaljujemo i upravi Fakulteta političkih nauka na prihvatanju većeg dijela naših preporuka i spremnosti koju su pokazali da na jedan suštinski način unaprijede rad Fakulteta političkih nauka kada su u pitanju LGBTIQ osobe u Crnoj Gori. Takođe se zahvaljujemo i v. f.  rektora, prof. dr Vladimiru Božoviću na ranije iskazanoj podršci i potpunoj spremnosti za saradnju i partnerstvo sa Univerzitetom Crne Gore", navodi se u saopštenju Foruma Progres.

Tekst Analize LGBTIQ tematike u udžbenicima na Fakultetu političkih nauka možete pronaći na ovom linku: https://bit.ly/3fZRfol

 

Broj posjeta : 496