Fakultet političkih nauka

O B A V J E Š T E NJ E  Raspored obnove i upisa godina na svim smjerovima osnovnih studija Fakulteta političkih nauka za studijsku 2021/2022.  
O B A V J E Š T E NJ E  Raspored obnove i upisa godina na svim smjerovima osnovnih studija Fakulteta političkih nauka za studijsku 2021/2022.   

 

 Raspored obnove i upisa godina na svim smjerovima osnovnih studija Fakulteta političkih nauka za studijsku 2021/2022. godinu

 

 

 

 

 

 

Studenti upisani studijske 2020/2021. godine koji se finansiraju iz budžeta

(upis II godine – ostvarenih minimum 45 kredita)

i

Studenti upisani studijske 2019/2020. godine koji se finansiraju iz budžeta

(upis III godine – ostvarenih minimum 105 kredita)

27. i 28. septembra 2021. godine 
od 10 do 13h

Za upis je potrebno:
- Indeks
- Prijavni list (dobija se na šalteru Studentske službe)

 

Studenti upisani studijske 2020/2021. godine koji gube status finansiranja iz budžeta

(obnova I godine – ostvarenih manje od 45 kredita)

i

Studenti upisani studijske 2019/2020. godine koji gube status finansiranja iz budžeta

 (obnova II godine – ostvarenih manje od 105 kredita)

29. i 30. septembra 2021. godine 
od 10 do 13h

Za upis je potrebno:

- Indeks
- Prijavni list (dobija se na šalteru Studentske službe) – čitko popunjen, lično potpisan i obavezno upisan kontakt telefon
- Zahtjev za odobravanje plaćanja školarine za studiranje u ratama za studijsku 2021/22. godinu (dobija se na šalteru Studentske službe)
- Uplata prve rate za školsku 2021/22 - (školarinu je moguće platiti u šest /6/ rata ) na žiro račun Fakulteta političkih nauka: 510-12046-83, uz obavezno upisivanje studentskog koda na uplatnici
- Zahtjev za odobravanje plaćanja školarine za studiranje u ratama nije potreban ako student plaća ukupan iznos školarine za studijsku 2021/22. godinu

 

Obnova I i upis II godine  

1. i 4. oktobra 2021. godine 
od 10 do 13h

(obnova prve godine – ostvarenih manje od 45 kredita)

(upis druge godine – ostvarenih 45 i više kredita)

Obnova II, upis III godine i obnova III godine

5. i 6. oktobra 2021. godine 
od 10 do 13h

(obnova druge godine – ostvarenih manje od 105 kredita)

(upis treće godine – ostvarenih 105 i više kredita) 

Za upis je potrebno:

- Indeks
- Prijavni list (dobija se na šalteru Studentske službe) – čitko popunjen, lično potpisan i obavezno upisan kontakt telefon
- Zahtjev za odobravanje plaćanja školarine za studiranje u ratama za studijsku 2021/22. godinu (dobija se na šalteru Studentske službe)
- Uplata prve rate za školsku 2021/22 - (školarinu je moguće platiti u šest /6/ rata ) na žiro račun Fakulteta političkih nauka: 510-12046-83, uz obavezno upisivanje studentskog koda na uplatnici
- Zahtjev za odobravanje plaćanja školarine za studiranje u ratama nije potreban ako student plaća ukupan iznos školarine za studijsku 2021/22. godinu

 

PRETHODNA FINANSIJSKA DUGOVANJA MORAJU BITI IZMIRENA U CJELOSTI

 

UPIS ĆE SE OBAVLJATI UZ SVE PROPISANE MJERE

 

 

 

 

 

Broj posjeta : 2438

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.