Fakultet političkih nauka

Prijava za članstvo u Udruženje mladih za strateško upravljanje rizicima i krizama
Prijava za članstvo u Udruženje mladih za strateško upravljanje rizicima i krizama

Obavještavamo zainteresovane studente da je Regionalna studentska mreža za strateško upravljanje rizicima i krizama (ISRM Student Network) zvanično registrovana i dobila novi naziv: Udruženje mladih za strateško upravljanje rizicima i krizama (YASRCM). Uskoro će biti formalno osnovani i njeni ogranci u svim zemljama regiona. 

Udruženje predstavlja međunarodnu instituciju koja okuplja priznatije svjetske eksperte, akademike i donosioce odluka u cilju razmjene mišljenja i znanja u domenu strateškog upravljanja rizicima. Neke od teme i oblasti kojima će se baviti ISMR Student Network obuhvataju:

 • COVID-19 kriza (medicinski i zdravstveni aspekti, vakcine, geopolitički aspekti, socijalni aspekti, kriminološko-psihološki aspekti, liderstvo itd.);
 • Klimatske promene, prirodne katastrofe, biološki hazardi;
 • Sajber bezbednost, veštačka inteligencija;
 • Hibridno ratovanje;
 • Terorizam, organizovani kriminal;
 • Ljudska bezbednost, ljudska prava i slobode, zaštita podataka o ličnosti;
 • Nacionalna i regionalna bezbednost;
 • Međunarodni odnosi i geopolitika;
 • Tradicionalne i nove teorijske paradigme i koncepti, upravljanje rizicima i krizama, rezilijentnost, upravljanje kontinuitetom poslovanja;
 • Krizno komuniciranje;
 • Standardi i standardizacija

Pozivamo članove da zvanično pristupe Udruženju, u prilogu Vam dostavljamo pristupnicu za članstvo u Udruženju mladih za strateško upravljanje rizicima i krizama.

Molimo Vas da nam popunjenu pristupnicu dostavite na adresu isrmseestudentnetwork@gmail.com, kako biste i zvanično bili registrovani kao član i mogli da koristite sve pogodnosti predstojećih događaja: seminara, obuka, kurseva, besplatnih vebinara i radionica, učešća u projektnim aktivnostima i naučnim istraživanjima, poziva za objavljivanje naučnih radova i dr.

Dodatne informacije o Udruženju i našem budućem radu možete naći u brošuri u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 120

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.