Fakultet političkih nauka

Poruka dekana prof. dr Milana Markovića budućim studentima Fakulteta političkih nauka
 Poruka dekana prof. dr Milana Markovića budućim studentima Fakulteta političkih nauka

Buduće kolege i koleginice,

Fakultet političkih nauka kao visokoobrazovna nastavno-naučna institucija obrazuje stručne ljude čija će znanja pomoći da se javne potrebe i interesi u društvu i državi realizuju tako što će doprinijeti onome zbog čega je i nastala politika kao praktična djelatnost – javnom dobru, pravdi i opštoj koristi. Odlukom o upisu Fakulteta političkih nauka postajete dio već brojne porodice diplomata i političkih analitičara, novinara, socijalnih radnika i stručnjaka u oblasti evropskih integracija.

S obzirom na to da se na Fakultet političkih nauka tradicionalno upisuju najbolji srednjoškolci, naša obaveza je time veća i zahtijeva da podstičemo opšta znanja i vještine, što naše studente preporučuje za buduće lidere. Vaša mladalačka energija i spremnost za posvećen rad na Fakultetu političkih nauka biće podržani istinskim zalaganjem, znanjem i dobronamjernošću našeg akademskog osoblja, koje će vam nesebično prenositi znanje i usmjeravati vas da kritički konstruišete stavove i slijedite svoje snove i ciljeve. Na tom putu kroz savremen, multidisciplinaran pristup nauci, usvajaćete i teorijska i praktična znanja, što je osnovni preduslov za vaš razvoj i budući uspjeh.

Izuzetan je doprinos našeg fakulteta razvoju političkog i društvenog života Crne Gore. U plejadi naših alumnista su i oni koji zauzimaju i zauzimaće državničke funkcije, urednici su i novinari u značajnim medijskim kućama u zemlji i regionu, PR menadžeri u velikim kompanijama, oblikuju i usmjeravaju tokove i reforme javnih politika na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, vode i ekspertski pomažu rad organizacija civilnog društva, socijalne politike, bave se naučnim radom i predaju na domaćim i stranim univerzitetima. Fakultet organizuje veliki broj istraživačkih projekata, međunarodnih konferencija, naučnih tribina i promocija, razvija intenzivnu međunarodnu saradnju i omogućava da vaš potencijal i talenat integrišete u evropski i svjetski obrazovni prostor.

Na vama je da iskoristite brojne prilike i mogućnosti i uspjeh neće izostati.

Spremni smo da zajedno sa vama nastavimo rad na razvoju obilja znanja i duha u različitim naučnim disciplinama koje izučavamo pod okriljem nauke o politici.

Dobro došli!

 

prof. dr Milan Marković

Broj posjeta : 491

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.