E-index platofrma - Za Studente
E-index platofrma - Za Studente

Univerzitet Crne Gore je pokrenuo E-indeks platformu, čija primjena počinje u ovom semestru 2022/2023 godine.

Link E-indeksa: https://eindex.ucg.ac.me/

Za korišćenje E-indeksa studentima su potrebni kredencijali, odnosno univerziteska e-mail adresa i lozinka. 

*(Korisničko ime je dio vaše (korisničko imeprezime@edu.ucg.ac.me) mejl adrese
prije @edu.ucg.ac.me, u ovom slučaju korisničko ime je: imeprezime )

Lozinka je vaša lozinka sa mejla @edu.ucg.ac.me) 

U studentskoj službi možete preuzeti aktuelni studentski kod.

Dobijeni e-mail služi za komunikaciju sa profesorima i službama Fakulteta, korišćenje DL platforme UCG-a, kao i za logovanje na E-index platformu.

Svojim mejlovima studenti mogu pristupiti na adresi https://mail.edu.ucg.ac.me/

 E-index platformi studenti mogu pristupiti na adresi https://eindex.ucg.ac.me/  

 

Distance Learning platforma Univerziteta Crne Gore https://dl.ucg.ac.me/

Putem E-index platforme student već sada može da ima personalizovani pristup ostvarenim rezultatima tokom semestra, odnosno studijske godine. Svi rezultati ostvarni na kolokvijumima i završnim ispitima biće dostupni samo preko ove platforme tako da je od izuzetne važnosti da studenti aktiviraju svoje naloge na vrijeme, kako bi mogli pristupiti infomacijama o rezultatima kolokvijuma i ispita. Pri tome, studentu je obezbijeđena privatnost uz mnogo veću preglednost ocjena.

Centar Informacionog Sistema Univerziteta Crme Gore, koji je razvio E-indeks platformu, proširiće njegovu funkcionalnost u narednom periodu sa dodatnim opcijama kao što su upis semestra, prijava ispita i slične aktivnosti koje su do sada obavljane isključivo putem studentskih službi organizacionih jedinica.

Važno: Molimo studente da svoje kreirane naloge (sačuvaju, zapamte), jer su im potrebni za cijelo školovanje da bi koristili sve navedene servise za studiranje.

Ukoliko imate problem prilikom aktivacije naloga ili korištenja DL platforme, molimo vas da se obratite

na mejl mladen@ucg.ac.me

U Mejlu treba navesti:

IME I PREZIME

BROJ INDEKSA

DATUM ROĐENJA

NIVO STUDIJA/SMJERNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.