“Anastasija-hrabro je govoriti o sebi”
“Anastasija-hrabro je govoriti o sebi”

Studenti smjera Socijana politika i socijalni rad u okviru predmeta Menadžment u socijalnom radu prisustvovali su gledanju predstave “Anastasija-hrabro je govoriti o sebi”. Predstavu realizuje NVO Psiho vodič u saradnji sa JU Centar "Ljubović", JU OŠ "Oktoih" Podgorica i JU OŠ ,,Štampar Makarije" Podgorica čiji korisnici i učenici nosioci zajedno učestvuju u igranju predstave koja ima za cilj da radi na osnaživanju i pružanju podrške djeci i mladima da prevladaju svoje poteškoće i izgradnji jačeg i inkluzivnijeg društva.

Predstava se izvodi u okviru projekta "Proaktivno uključivanje društva i pojedinaca u rad sa djecom i mladima u riziku i djecom i mladima sa problemima u ponašanju kroz format forum teatra". Ideja cjelokupnog projekta je da se utiče na podizanje svijesti zajednice, profesionalaca i šire publike da prepoznaju da ciljna grupa koja se targetira projektom ima problem i da nije sama po sebi problem. Takođe, cilj je motivisati publiku da se tokom predstave identifikuje sa djecom i mladima u riziku i djecom i mladima sa problemima u ponašanju i prevaziđe stigmatizaciju koju ova djeca nose.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.