Konkurs za upis na specijalističke studije 2023-24. godine
Prijava na konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka UCG za studijsku 2023/2024. godinu, podnosiće se u četvrtak, 28. septembra 2023. godine, na šalteru studentske službe od 9 do 14h. 

Kandidati se moraju pridržavati utvrđenih termina za predaju dokumenata.

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

150

Politikologija

30

Međunarodni odnosi

30

Socijalna politika i socijalni rad

30

Novinarstvo

30

Evropske studije

30

Radi implementacije principa afirmativne akcije ukupan broj mjesta za svaki studijski program povećava se za 1 %.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, u skladu sa zakonom.

Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.


Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom ostvarenom na osnovnim studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.
Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjenosti uslova. 

Prijave na konkurs se predaju studentskim službama organizacionih jedinica 28. septembra 2023. godine.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).


Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 4. oktobrom 2023. godine.

Detalji konkursa dati su u dokumentu u prilogu.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.