Fakultet političkih nauka, 20.03.2018

Mogućnost razmjene (akademsko osoblje) - Univerzitet u GracuMobilnost je potrebno realizovati najkasnije do 31. jula 2018.

Više informacija dostupno je na:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/20280-konkurs-za-razmjenu-sa-univerzitetom-u-gracu-staff