Fakultet političkih nauka, 24.10.2018

Predavanje gđe Monike Hankijevič-Klotopek, šefice odsjeka NATO-a za regrutovanje u Crnoj Gori, o mogućnostima zaposljavanja pri NATO-uPredavanje gđe Monike Hankijevič-Klotopek, šefice odsjeka NATO-a za regrutovanje u Crnoj Gori, o mogućnostima zaposljavanja pri NATO-u

Povodom zvanične posjete gđe Monike Hankijevič-Klotopek, šefice odsjeka NATO-a za regrutovanje u Crnoj Gori, Diplomatska akademija i Generalni direktorat za NATO i politiku bezbjednosti Ministarstva vanjskih poslova, u saradnji sa Fakultetom političkih nauka organizuju gostujuće predavanje za studente. Tom prilikom će gđa Hankijevič-Klotopek upoznati studente sa mogućnostima stažiranja i prilikama za zapošljavanje pri ovoj međunarodnoj organizaciji.

Predavanje će se održati 25. oktobra 2018. godine u 18:00 časova, na Fakultetu političkih nauka (sala broj 1) i biće otvoreno za javnost.  Radni jezik predavanja je engleski.