Fakultet političkih nauka, 06.11.2018

Predavanje Cezare Pitea o slobodi izražavanja - pravu i odgovornosti novinara u skladu sa Evropskim konvencijom o ljudskim pravimaMedijski ekspert Cezare Pitea održao je predavanje studentima prve godine na temu „Sloboda izražavanja – prava i odgovornosti novinara u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima“. On je kazao da svako ima pravo na slobodu izražavanja naglasivši da „nema progresa u demokratskom društvu bez slobode govora“. Pitea je podsjetio buduće novinare na obaveze koje nalaže njihova profesija u pogledu poštovanja profesionalnih i etičkih standarda. On je istakao da su novinari dužni da poštuju zakone, kao i da se novinski tekstovi moraju bazirati na provjerenim činjenicama i vjerodostojnim izvorima. Objašnjavajući prava budućim novinarima profesor je rekao da medijski poslenici ne mogu biti otpušteni zbog izražavanja mišljenja, ali moraju poštovati prava drugih ljudi.

Dr Cezare Pitea je docent u oblasti međunarodnog prava na Univerzitetu u Parmi (Italija). Autor je nekoliko publikacija, u okviru kojih se bavi različitim oblastima međunarodnog javnog prava,
uključujući međunarodnu zaštitu ljudskih prava i međunarodno pravo  zaštite  životne  sredine. 

Prethodno je radio kao pravni savjetnik u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. 

Predavanje organizovano u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX).

Ovo je jedno u nizu predavanja organizovanih u saradnji Fakulteta političkih nauka i projekta  JUFREX.