Fakultet političkih nauka, 25.12.2018

Kristina Knežević, najbolji student Fakulteta političkih naukaX

O putu do uspjeha, zalaganjima, motivaciji, planovima za budućnost i savjetima za mlađe kolege razgovarali smo sa Kristinom Knežević, najboljim studentom Fakulteta političkih nauka (9.87) za tekuću studijsku godinu.

 

UCG: Proglašeni ste za najboljeg studenta svog fakulteta za tekuću studijsku godinu, šta za vas predstavlja ova nagrada?

Knežević: Ova nagrada predstavlja dokaz da se trud isplati, predstavlja motivaciju za naredni period i ponos za moju porodicu i mene.

 

UCG: Koliko je odricanja bilo potrebno da bi se postigao navedeni uspjeh?

Knežević: Bilo je mnogo odricanja, stresa i nervoze, ali poslije svakoga uspjeha, pa makar i onoga najmanjeg uslijedili su zadovoljstvo postignutim poenima ili ocjenom.  Za taj osjećaj se isplate svi sati provedeni učeći.

 

UCG: Kojim aktivnostima na fakultetu ste se bavili i koliko mislite da su pomogle u sticanju određenih znanja i vještina? 

Knežević: Na Fakultetu političkih nauka dovode međunarodno priznate predavače, redovno se otvaraju diskusije i debate o aktuelnim temama, a profesori su uvijek spremi za saradnju i pomoć. Teži se postignuću lijepog načina govora, mogućnosti da se prezentuje i razgovara o aktuelnim temama.

 

UCG: Šta je za vas predstavljalo motivaciju tokom studija?

Knežević: Biti uporan i ulagati dosta truda je ono čime se vodim od početka školovanja. Kako često težim perfekcionizmu teško se prilagođavam situaciji koja nije na zavidnom nivouu. Najveća motivacija mi je, ipak, nada za bolju budućnost i želja da doprinesem u kreiranju iste.

 

UCG: Koje zadatke i ciljeve ste postavili sebi za predstojeći period, u domenu profesionalnog usavršavanja?

Knežević: Kako sam na trećoj godini školovanja koja se među nama, studentima, često karakteriše kao najteža, moraću ove godine u velikoj mjeri da se tome posvetim. Kasnije slijede specijalističke i magistarske studije, kao i volontiranje u odgovarajućim organizacijama.

 

UCG: Koju poruku biste poslali generacijama koje će se u budućnosti opredijeliti za vaš fakultet?

Knežević: Budućim generacijama želim poručiti da prije nego što izaberu fakultet dobro razmisle šta žele i u čemu se pronalaze. Prilikom izbora fakulteta nisam imala veliku podršku od ljudi iz okruženja, međutim dokazala sam svima da je izbor bio pravi. Niko ne može da vas poznaje bolje od vas samih. Upišite ono o čemu sanjate i šta vas čini srećnim, a onda će uspjeh i sam doći. Ako smatrate da je Fakultet političkih nauka pravi izbor za vas, nećete pogriješiti.