Fakultet političkih nauka, 31.01.2019

Novi konkursi za razmjenu Univerziteta Crne GoreUniverzitet Crne Gore objavio je nove konkurse u okviru Erasmus + programa u ljetnjem semestru 2018/2019 godine.
 
Detaljnije informacije možete pronaći ne sljedećem  linku: 
 
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/31309-konkursi-objavljeni-u-ljetnjem-semestru-2018-2019-akademske-godine