Fakultet političkih nauka, 16.09.2019

Septembarski ispitni rok - neprijavljen ispitStudenti završne godine osnovnih studija studijske 2018/19. godine koji imaju neprijavljen i nepoložen samo jedan ispit do završetka studija, bez obzira na broj ECTS kredita, isti mogu prijaviti i polagati u septembarskom ispitnom roku tekuće studijske godine.

 

Prijava zaostalog neprijavljenog ispita će se vršiti 20. septembra 2019. godine na šalteru Studentske službe, u terminu od 9.00 do 13.00 časova, dok će se polaganje istog realizovati u subotu, 21. septembra.

 

Naknada za prijavljivanje i polaganje zaostalog ispita iznosi 50.00€.

Broj posjeta : 539