Fakultet političkih nauka, 17.10.2019

Rang lista kandidata za upis na doktorske studije 

 

U prilogu možete preuzeti rang listu kandidata za upis na doktorske studije Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu.

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa, isti mogu izvršiti 21. oktobra 2019. godine u terminu od 10.00 do 14.00 časova na šalteru Studentske službe. 

 

Prilikom upisa, kandidati su  u obavezi su dostaviti Službi za studentska pitanja:

1. Index;

2. Prijavni list šv 20;

3. Dvije identične fotografije;

4. Dokaz o uplati prve rate školarine  (br. žiro računa 510-12046-83).

______________________________________________________________________

*NAPOMENA: Ukoliko kandidati smatraju da su oštećeni prilikom bodovanja i da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, prigovore mogu predati Arhivi Fakulteta političkih nauka do petka, 18. oktobra 2019. godine do 14,00 časova.

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 364