Fakultet političkih nauka, 07.11.2019

Novi konkursi za razmjenuObjavljeni su sljedeći konkursi:

 

Konkurs sa razmjenu sa  Univerzitetom Sivas u Turskoj.

Uključene su sve studijske oblasti koje postoje na tom univerzitetu, te je prethodno potrebno provjeriti koje sve oblasti postoje.

 

Konkurs je dostupan na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/55534-konkurs-za-razmjenu-sa-sivas-cumhuriyet-univerzitetom-u-turskoj-sve-jedinice-rok-za-prijavu-27-novembar-2019

 

Rok  za prijavu je do 27. novembra.

 

Zainteresovani kandidati su dužni direktno da podnesu prijavu online (linkovi za platforme su dostupni u konkursu) i istovremeno dostave tražena dokumenta prodekanu za razvoj na mail: nruzic@ucg.ac.me

 

 

Konkurs sa razmjenu sa  Univerzitetom Cadiz u Španiji.

Uključene su sve studijske oblasti koje postoje na tom univerzitetu, te je prethodno potrebno provjeriti koje sve oblasti postoje, kao i listu kurseva koja je dostupna na engleskom jeziku:

https://internacional.uca.es/19-20-erasmus-ka107-studies-incoming/

 

Konkurs je dostupan na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/55579-konkurs-za-razmjenu-sa-univerzitetom-cadiz-spanija-vise-oblasti-rok-za-prijavu-12-novembar-2019

 

Rok  za prijavu je do 12. novembra.

 

Broj posjeta : 311