Fakultet političkih nauka, 06.01.2020

Prof. dr Milan Marković dobitnik priznanja od Univerziteta Crne Gore za doprinos u protekloj godiniX

 

Prof. dr Milan Marković, po prijedlogu Vijeća Fakulteta političkih nauka, dobitnik je Priznanja za postignute rezultate i posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore, koje mu je uručeno na svečanoj Sjednici Senata Univerziteta Crne Gore, krajem godine, od rektora prof. dr Danila Nikolića. 

"Društvene nauke možda nemaju mogućnost da, kao egzaktne nauke predvide jasan i tačan ishod, ali su neophodne, u vremenu globalizacije i digitalizacije, za šire sagledavanje i bolje razumijevanje stvarnosti koja se sve više i brže mijenja pred našim očima", kazao je Marković, koji je redovni profesor i dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore. 

"Izazov je", dodao je on, "stvarati u takvom okruženju i ostaviti naučne radove koji će biti u koraku s vremenom i neće brzo postati dio prošlosti. To je upravo ono čemu težimo u usmjeravanju novih generacija, koje treba osvijestiti po pitanju okruženja u kojem žive, da bi se lakše suočili sa tokovima vremena i onim što oni nose".

Ovakve nagrade, poručuje Marković, su svakako podstrek za dalji rad, kako na istraživačkom polju, tako i na pedagoškom, u pogledu rada sa budućim generacijama, i iznjedravanja novih prepoznatljivih sudionika u društvenom i političkom životu Crne Gore, čuvanju naših multikulturalnih vrijednosti i dostignuća i osnovnih društvenih i ustavnih vrijednosti crnogorskog građanskog društva: mira, slobode, tolerancije, poštovanja ljudskih prava, vladavine prava, prava na ljudsko dostojanstvo i sl. 

Profesor Marković je autor i koautor nekoliko knjiga (udžbenika), preko 50 članaka, studija i eseja. Takođe, član je više naučnih odbora, udruženja i redakcija, a predmet naučnog interesovanja čine ustavno i upravno pravo i javna uprava.

Boravio je u inostranstvu na više specijalizacija, seminara i simpozijuma od kojih se izdvajaju: London (Civil Service College); Prag (Reforma javne uprave); Budimpešta (Reforma visokog obrazovanja); Krakov (NISPA-cee); Bari (CUM); Strazbur (Evropski sud za ljudska prava); Venecija (Komitet za demokratiju putem prava ,,Venecijanska komisija”); I i II svjetski kongres ustavnih sudova u Kejptaunu i Rio de Žaneiru; Internacionalni kongresi Evropskog i komparativnog ustavnog prava u Regensburgu. Takođe, član je više naučnih odbora, udruženja i redakcija.

Image

Broj posjeta : 355