Fakultet političkih nauka, 30.01.2020

Tekstovi studenata 

Studenti prve godine studijskog programa Medijske studije i novinarstvo objavili su prve tekstove u okviru dodatka Studentski korak u listu Dan.  

U prilogu možete preuzeti tekstove.

Dokumenti

Broj posjeta : 499