Fakultet političkih nauka, 11.02.2020

ERASMUS+ konkursiKancelarija za međunarodnu saradnju počela je sa objavljivanjem Erasmus+konkursa. Mobilnosti će se moći realizovati u tekućem semestru (osoblje) ili u narednom semestru (osoblje i studenti).

Ovdje možete naći sve konkurse:
https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/61244-erasmus-konkursi-objavljeni-u-ljetnjem-semestru-2019-2020

Broj posjeta : 309