Fakultet političkih nauka, 04.03.2020

Deseta runda Evropskog društvenog istraživanja u Crnoj GoriX
Savjet za naučnoistraživačku djelatnost je na sjednici održanoj 26. februara 2020. godine izabrao prof. dr Oliveru Komar, vanrednu profesoricu Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, da sa svojim timom koji čine mr Nemanja Batrićević i mr Nemanja Stakov u naredne dvije godine sprovede desetu rundu Evropskog društvenog istraživanja u Crnoj Gori. Evropsko društveno istraživanje ESS ERIC, metodološki i teorijski je najsveobuhvatnije međunarodno komparativno istraživanje u oblasti društvenih nauka koje se sprovodi pod okriljem Evropskog konzorcijuma za istraživačku strukturu (ERIC).
 
Više informacija o istraživanju je dostupno na internet prezentaciji https://www.europeansocialsurvey.org/.
 
 
 
 
 
Broj posjeta : 349