Fakultet političkih nauka, 13.03.2020

Privremene mjere za sprečavanje nastanka i širenja korona virusa 

U skladu sa Privremenim mjerama za sprečavanje nastanka i širenja korona virusa, koje je uputio Rektor Univerziteta Crne Gore, nastava na Fakultetu političkih nauka obustavlja se počev od ponedjeljka 16.03.2020. godine.

Na Fakultetu će biti obezbijeđen minimum procesa rada, pa će se komunikacija sa akademskim i administrativnim osobljem odvijati elektronskim putem.

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/65435-organizacionim-jedinicama-dekanima-i-direktorima-privremene-mjere-za-sprecavanje-nastanka-i-sirenja-korona-virusa

Broj posjeta : 246