Fakultet političkih nauka, 20.06.2020

1. juna istekao rok za uplatu školarine i izmirenje duga, od 22. juna obustava u knjiženju ispita do izmirenja duga 

  • U skladu sa Odlukom Upravnog odbora UCG, rok za uplatu školarine za ljetnji semestar istekao je 1. juna 2020. godine.
  • Studenti su bili u obavezi da izmire dugovanja po osnovu školarine do naznačenog datuma kako bi mogli pristupiti polaganju završnih ispita.
  • Od 22. juna tekuće godine,  studentima neće biti knjižene ocjene na završnom ispitu do izmirenja ukupnog iznosa školarine za studijsku 2019/20. godinu.
  • Prilikom uplate školarine studenti su dužni da pored ličnih podataka na uplatnici unesu i svoj JEDINSTVENI STUDENTSKI KOD (JSK).
Broj posjeta : 325