Fakultet političkih nauka, 23.06.2020

Riječ dekana: Postanite dio sad već brojne porodice diplomata, novinara, socijalnih radnikaBuduće kolege i koleginice,


ImageOdlukom o upisu Fakulteta političkih nauka postajete dio sad već brojne porodice diplomata, novinara, socijalnih radnika... Izuzetan je doprinos našeg fakulteta razvoju političkog i društvenog života Crne Gore. U plejadi naših alumnista su i oni koji danas zauzimaju ambasadorske i državničke funkcije, urednici su i novinari u značajnim medijskim kućama u zemlji i regionu, PR menadžeri u velikim kompanijama, oni oblikuju i usmjeravaju tokove i reforme javnih politika na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, vode i ekspertski pomažu rad organizacija civilnog društva, bave se naučnim radom i predaju na domaćim i
stranim univerzitetima.

Vaša mladalačka energija i spremnost za posvećen rad na Fakultetu političkih nauka biće podržani istinskim zalaganjem, znanjem i dobronamjernošću našeg akademskog osoblja. Naići ćete na posvećenike nauci i obrazovanju koji će vam nesebično prenositi znanje i usmjeravati vas u vašem razvoju. Uz stečene vještine na našem fakultetu moći ćete da kritički konstruišete stavove i slijedite svoje snove i ciljeve. Na tom putu kroz savremen, multidisplinaran pristup nauci usvajaćete i teorijska i praktična znanja, što je osnovni preduslov za vaš razvoj i budući uspjeh.

Spremni smo da zajedno sa vama nastavimo rad na razvoju obilja znanja i duha u različitim naučnim disciplinama koje izučavamo pod okriljem nauke o politici.

Dobro došli.

Dekan, prof. dr Milan Marković

 

Korisni linkovi: 

- Linkovi za informacije o upisu na Univerzitet Crne Gore

Broj posjeta : 512