Fakultet političkih nauka, 10.07.2020

KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA 

 

U PRILOGU MOŽETE PREUZETI KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA NA FAKULTETU POLITIČKIH NAUKA, U PRVOM UPISNOM ROKU

_______________________________________________________

 

- OBAVJEŠTENJE O UPISU - 

 

Imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprječavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, upis kandidata će se obaviti slanjem potrebne dokumentacije isključivo putem pošte (preporučenom ili kurirskom pošiljkom)

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

 

- INDEKS SA UREDNO POPUNJENOM PRVOM STRANOM

- DVIJE IDENTIČNE FOTOGRAFIJE (FORMAT ZA INDEKS)

- DVA PRIJAVNA LISTA (OBRAZAC ŠV–20, KUPUJU SE U KNJIŽARI I ŠALJU POPUNJENI)

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa, u obavezi su da pošalju potrebnu dokumentaciju zaključno sa 16.07.2020. godine, na adresu Fakulteta političkih nauka (ul. 13. jula, br. 2, 81000 Podgorica) kako bi se upis mogao obaviti shodno uslovima objavljenog konkursa.

Kandidati koji ne budu dostavili potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Kandidatima koji nijesu stekli pravo upisa dokumentacija će biti dostavljena putem pošte. 

Dokumenti

Broj posjeta : 3444