Fakultet političkih nauka, 13.07.2020

VAŽNO OBAVJEŠTENJE! 

Uvažene koleginice i kolege,


 Obavještavamo vas da je zaposlenom na Fakultetu političkih nauka potvrđen slučaj korona virusa.

 U cilju maksimalno savjesnog postupanja, neposredno nakon dobijanja informacije o pozitivnom testu zaposlenog na korona virus, a u skladu sa instrukcijama dobijenim od Instituta za javno zdravlje, obavještavamo studente i zaposlene na Fakultetu političkih nauka o sprovođenju sljedećih mjera:

1. Kancelarije - Služba za studentska pitanja, Služba računovodstva i sekretara i Dekanat/arhiva, biće zatvorene za neposredan rad sa studentima i zaposlenima. Službena komunikacija će se obavljati isključivo putem telefona i e-maila;

2. Preostali ispiti biće sprovedeni u predveđenim terminima uz OBAVEZNO nošenje maski, rukavica i dezinfekciju ruku prije ulaska u sale. Fizička distance od najmanje dva metra je obavezna za sve studente i zaposlene, u cjelokupnom prostoru Fakulteta političkih nauka;

 3. S obzirom na činjenicu da je određeni broj zaposlenih upućen u samoizolaciju (u Službi za studentska pitanja biće angažovan samo jedan zaposleni), sve službe Fakulteta radiće smanjenim kapacitetom, zbog čega se apeluje na studente da budu racionalni i strpljivi prilikom slanja zahtjeva za izdavanje uvjerenja i potvrda. Napominjemo da će se izdavati samo dokumenta (dostavljanje isključivo putem e-maila), po zahtjevima sa oznakom hitnosti, a isti pristup će postojati i kada je u pitanju i davanje odgovora na primljenu elektronsku poštu;

4. Odbrane specijalističkih radova biće organizovane samo u prisustvu članova komisija i kandidata u salama Fakulteta;

5. 15. jula, specijalizovana služba sprovešće dezinfekciju prostorija Fakulteta političkih nauka.


Pozivaju se svi zaposleni i studenti na pojačane mjere opreza i striktno poštovanja preporuka Instituta za javno zdravlje od 13.05.2020. godine, koje dostavljamo u prilogu, sa akcentom na mjere koje se odnose na termine i uslove realizacije junskog ispitnog roka i sveukupnu komunikaciju na Fakultetu.


Za slučaj pojave nekog od simptoma koji bi mogli upućivati na prisustvo korona virusa, preporučuje se studentima i zaposlenima da bez odlaganja kontaktiraju Institut za javno zdravlje.

S poštovanjem,

 

Fakultet političkih nauka

 
 
 

Dokumenti

Broj posjeta : 2100