Fakultet političkih nauka, 17.07.2020

PRIJAVA ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 

Prijavljivanje ispita za septembarski ispitni rok za studijsku 2019/20. godinu

obaviće se od 18. do 22. jula 2020. godine

Prijava će se obavljati isključivo elektronskim putem.

 

PROCEDURA PRIJAVE ISPITA:

- Preuzeti formular za prijavu ispita 

- Čitko popuniti tražene podatke i potpisati formular

- Uplatiti 5,00€ po ispitu, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, na žiro račun Fakulteta političkih nauka 510-12046-83

- Skenirati formular zajedno sa uplatnicom i poslati KAO JEDAN DOKUMENT  na mail Službe za studentska pitanja

 

Elektronska forma prijave dostupna je u prilogu obavještenja, koju student elektronski popunjava i zajedno sa dokazom o uplati naknade za ispite (skeniranu) koje prijavljuju, šalje na mail: verami@ucg.ac.me

Kontakt:

tel: 020 - 481 - 174

      020 - 239 - 036

mail: verami@ucg.ac.me

 

_______________________________________________________

NAPOMENE:

Za septembarski ispitni rok mogu se prijaviti isključivo predmeti

koji su prijavljeni na početku studijske godine.

 

Studenti koji nisu u cjelosti izmirili finansijske obaveze po osnovu školarine NEĆE

biti u mogućnosti prijaviti ispite za septembarski ispitni rok

Dokumenti

Broj posjeta : 4426