Fakultet političkih nauka, 07.09.2020

OBAVJEŠTENJE - studentima završne godine osnovnih studija koji imaju nepoložen i neprijavljen samo jedan predmet 

Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore br. 03-3106/1 od 25.07.2020. godine, studenti završne godine osnovnih studija koji imaju neprijavljen i nepoložen jedan ispit do završetka studija, imaju pravo polagati ispit u septembarskom ispitnom roku.

Prijava ispita počinje 8.09.2020. godine u terminu od 11.00 do 13.00 časova na šalteru Studentske službe.

Studenti su u obavezi dostaviti uplatnicu u iznosu od 50.00 eura na žiro račun Fakulteta političkih nauka 510-12046-83.

Broj posjeta : 1070