Fakultet političkih nauka, 25.09.2020

Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21.godinu 

Prijave na konkurs za upis na specijalističke akademske studije na Fakultetu političkih nauka, za studijsku 2020/21. godinu, podnosiće se 28. i 29. septembra tekuće godine u terminu od 10.00 do 14.00 časova na šalteru Studentske službe.

 

Kandidati su dužni dostaviti:

- Original diplomu/uvjerenje o završenim osnovnim studijama;

- Uvjerenje o položenim ispitima;

- Dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika;

- Kopiju biometrijske lične karte.

 

Pravo prijave imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, u skladu sa zakonom.  Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

 

U prilogu možete preuzeti Konkurs za upis na specijalističke studije

Dokumenti

Broj posjeta : 709