Fakultet političkih nauka, 25.09.2020

TERMINI ISPITA DODATNOG ISPITNOG ROKA - JEDAN NEPRIJAVLJEN I NEPOLOŽEN ISPIT 

Međunarodne organizacije -

26.09.2020. god u 10.00h

Uvod u studije bezbjednosti -

26.09.2020. god u 10.00h

Politički marketing -

26.09.2020. god u 08.30h

Socijalna psihijatrija -

26.09.2020. god u 12.00h

Istorija novinarstva -

26.09.2020. god u 12.00h

Engleski jezik - struke III -

26.09.2020. god u 10.00h

Engleski jezik - struke IV -

26.09.2020. god u 10.00h

Broj posjeta : 183