Fakultet političkih nauka, 26.09.2020

KONKURS ZA UPIS NA MASTER STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2020/21.GODINU 

Prijave na konkurs za upis na master studije na Fakultetu političkih nauka, za studijsku 2020/21. godinu, podnosiće se elektronski  1. i 2. oktobra tekuće godine do 18.00 časova.

Koraci upisa elektronskim putem objašnjeni su detaljnije u tekstu Konkursa, objavljenom na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore,  na linku:  https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/87739-raspisan-konkurs-za-budzetske-master-studije-prijave-elektronskim-putem 

 

Dokumenta potrebna za upis:

- Popunjen i svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na master studije Univerziteta Crne Gore;

- Originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama;

- Uvjerenje o položenim ispitima;

- Kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava. 

 

Polaganje prijemnog ispita održaće se 5. i 6. oktobra 2020. godine, dok će raspored polaganja biti blagovremeno objavljhen na sajtu.

 

Pravo prijave na konkurs za upis na master studije obima 120 ECTS kredita ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita) iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

 

*U prilogu možete preuzeti Konkurs za upis na master studije, kao i uputstvo za elektronski način prijavljivanja.

Dokumenti

Broj posjeta : 1803