Fakultet političkih nauka

Nina Krivokapić - odbrana magistaskog rada
 

Nina Krivokapić, javno će braniti magistarski rad pod naslovom Mogućnost i perspektive u procesima donošenja odluka starijih maloljetnika u Crnoj Gori, 15. marta 2021. godine sa početkom u 12.30 časova, pred Komisijom u sastavu:

- Doc. drUglješa Janković, predsjednik Komisije

- Doc. dr Vesna Simović-Zvicer, mentorka

- Doc. dr Mehmed Đečević, član Komisije

                      

Broj posjeta : 252