Fakultet političkih nauka

Zorica Šarčević - magistarski rad na uvid javnosti
 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje Zorice Šarčević pod naslovom  Državno-pravni status u programima relevantnih političkih partija u Crnoj Gori od 1990. godine do 2015. godine, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 104