Fakultet političkih nauka

Alek Barović - odbrana magistarskog rada
 

Magistrand Alek Barović (dosije br. 12/19) braniće magistarski rad pod naslovom Pravo na samoopredjeljenje: studija slučaja Crne Gore, dana 08.04.2021. godine, u 17.00 časova, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastavu:

- Prof. dr Olivera Komar, predsjednica Komisije

- Prof. dr Nebojša Vučinić, mentor

- Doc. dr Vesna Simović-Zvicer, članica Komisije

                      

Broj posjeta : 195