Fakultet političkih nauka

Studentima magistarskih studija - dopuna
 

Prof. dr Čedomir Čupić održaće konsultacije vezano za prijavu tema magistarskih radova 10. i 11. maja u 17h. 

 

Broj posjeta : 325