Fakultet političkih nauka

STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVE
 

U periodu od 12. do 20. maja 2021. godine na Fakultetu političkih nauka  ogranizovaće se studentsko vrednovanje nastave u terminu od 10.00 do 15.00 časova u prostorijama Vijeća studenata FPN-a .

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju studenti su u obavezi da pristupe popunjavanju ankete za evaluaciju rada nastavnika i saradnika.

Broj posjeta : 99