Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 281. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 11. maja 2021. godine
Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 281. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 11. maja 2021. godine

 

 

I sjednica Vijeća

Izvještaj o imenovanju mentora i Komisije za ocjenu master rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Nina Šćepanović

Sistemi podrške namijenjeni djeci i mladima bez roditeljskog staranja koji napuštaju dječji dom

1. Prof. dr Čedo Veljić, predsjednik Komisije

2. Doc. dr Vesna Simović-Zvicer, mentorka

3. Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

Maja Ćupić

Aktivnosti javnog sektora u rješavanju problema međunarodnih migracija u Crnoj Gori

1. Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Ana Čekerevac, mentorka

3. Prof. dr Saša Knežević, član Komisije

 

II sjednica Vijeća

Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Marija Grujić

Problemi u prosvjeti kroz prizmu portal RTCG i Vijesti

1. Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, predsjednica Komisije

2. Prof. dr Nataša Ružić,  mentorka

3. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, članica Komisije

Zorica Šarčević

Državno-pravni status u programima relevantnih političkih partija u Crnoj Gori od 1990. godine do 2015. godine

1. Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije  2. Prof. dr Zoran Stojiljković,  mentor

3. Prof. dr Saša Knežević, član Komisije

 

 

III - Ostala pitanja

 

Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

 

 

E-mail: verami@ucg.ac.me

*Broj telefona: +382 20 481 174

                            +382 20 239 036

Broj posjeta : 108