Fakultet političkih nauka

Zorica Šarčević - odbrana magistarskog rada
 

Magistrantkinja Zorica Šarčević braniće magistarski rad pod naslovom Državno-pravni status u programima relevantnih političkih partija u Crnoj Gori od 1990. godine do 2015. godine, dana 26. maja .2021. godine, u 10.00 sati, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastavu:

 

- Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

- Prof. dr Zoran Stojiljković, mentor

- Prof. dr Saša Knežević, član Komisije

                      

Broj posjeta : 90