Fakultet političkih nauka

PRIJAVA SPECIJALISTIČKOG RADA
 

Prijave specijalističkog rada  studenti specijalističkih akademskih studija, uz pisanu saglasnost mentora (obavezan potpis mentora), mogu podnositi od ponedjeljka, 24.05.2021. godine na šalteru Službe za studentska pitanja u terminu od 11.00 do 13.00 časova.

Studenti su u obavezi dostaviti popunjena i potpisana tri primjerka prijave.

 

U prilogu možete preuzeti prijavni formular.  

Dokumenti

Broj posjeta : 136