Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 282. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 27. maja 2021. godine
 

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 282. sjednici

Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 27. maja 2021. godine

 

 

I sjednica Vijeća

Izvještaj o imenovanju mentora i Komisije za ocjenu master rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Sekule Raičević

Jermenija u međunarodnim odnosima: između genocida i Karabaha

1. Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Boris Vukićević, mentor

3. Prof. dr Saša Knežević, član Komisije

Sreten Stanišić

Regionalne sile Bliskog istoka u svijetlu neoosmanizma

1. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, predsjednica Komisije

2. Prof. dr Boris Vukićević, mentor

3. Dr Dragana Kujović, članica Komisije

 

II sjednica Vijeća

Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Olivera Vučinić

Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Crnoj Gori za programiranje i implementaciju pretpristupnih fondova Evropske unije

1. Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Gordana Đurović,  mentorka

3. Prof. dr Gordana Paović-Jeknić, članica Komisije

 

 

III - Ostala pitanja

 

Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

 

 

E-mail: verami@ucg.ac.me

*Broj telefona: +382 20 481 174

                            +382 20 239 036

Broj posjeta : 76