Fakultet političkih nauka

Admir Hadžibegović - magistarski rad na uvid javnosti
 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidata Admira Hadžibegovića pod naslovom  Uloga socijalnog radnika u procesu socijalne inkluzije roma i egipćana u osnovno-školski sistem u Crnoj Gori, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 98