Fakultet političkih nauka

Danica Kujović - magistarski rad na uvid javnosti
 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje Danice Kujović pod naslovom  Uticaj digitalnih medija kao faktora socijalizacije na stepen medijske pismenosti učenika osnovnih škola u Crnoj Gori, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 114