Fakultet političkih nauka

Todor Lakić - odbrana magistarskog rada
 

Magistrand Todor Lakić braniće magistarski rad pod naslovom Ofanzivni realizam i međunarodna politika postsovjetske Rusije, dana 7. jula 2021. godine, u 11.00 sati, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastavu:

- Prof. dr Saša Knežević, predsjednik Komisije

- Prof. dr Boris Vukićević, mentor

- Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, članica Komisije

Broj posjeta : 360