Fakultet političkih nauka

Danica Kujović - odbrana magistarskog rada
 

Magistrantkinja danica Kujović braniće magistarski rad pod naslovom Uticaj digitalnih medija kao faktora socijalizacije na stepen medijske pismenosti učenika osnovnih škola u Crnoj Gori, dana 9. jula 2021. godine, u 11.00 sati, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada u sastavu:

- Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, predsjednica Komisije

- Prof. dr Nataša Ružić, mentorka

- Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

Broj posjeta : 172