Fakultet političkih nauka

Irena Sekulović - magistarski rad na uvid javnosti
 

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje Irene Sekulović pod naslovom  Odnos nastavnika i roditelja prema uključivanju u redovni sistem osnovnog obrazovanja djece sa poremećajima autističnog spektra, izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 141