Fakultet političkih nauka

Bojana Drljević - odbrana magistarskog rada
Magistrantkinja Bojana Drljević braniće magistarski rad  pod naslovom Aktivnosti NVO sektora u promovisanju i zaštiti prava LGBTIQ populacije u Crnoj Gori, dana 7. septembra 2021. godine, u 12.00 časova, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

- Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, predsjednica Komisije

- Prof. dr Čedo Veljić, mentor

- Doc. dr Zlatko Vujović, član Komisije

Broj posjeta : 172