Fakultet političkih nauka

Odbrana polaznih istrazivanja doktorskih studija - MSc Milene Ivanović
Studentkinja doktorskih studija MSc Milena Ivanović, braniće polazna istraživanja na temu: “Dihotomija politike i književnosti u djelu Milovana Đilasa - kontekst svjedočenja i konstrukcije identiteta”, u srijedu, 8. septembra 2021. godine sa početkom u 12.00 časova u svečanoj sali Fakulteta političkih nauka, pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

- dr Ljiljana Pajović-Dujović, redovni profesor, Filološki fakultet, Univerzitet Crne Gore

- dr Srđan Darmanović, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore

- dr Đorđe Borozan, redovni profesor, Univerzitet Donja Gorica

- dr Sonja Tomović-Šundić, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore

- dr Saša Knežević, vanredni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore

Broj posjeta : 96