Fakultet političkih nauka

Elvedin Drpljanin - odbrana master rada
 

Magistrand Elvedin Drpljanin braniće magistarski rad  pod naslovom Liderstvo u partijama u Crnoj Gori - odnos između formalne i stvarne moći, dana 21. septembra 2021. godine, u 11.00 sati, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

- Prof. dr SašaKnežević, predsjednik Komisije

- Prof. dr Zoran Stojiljković, mentor

- Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

                      

Broj posjeta : 109