Fakultet političkih nauka

Milena Vujović - odbrana master rada
 

Magistrantkinja Milena Vujović  braniće magistarski rad  pod naslovom Izazovi razvoja demokratske političke kulture i demokratske konsolidacije u postreferendumskoj Crnoj Gori, dana 22. oktobra 2021. godine, u 12.30 časova, pred Komisijom za odbranu magistarskog rada, u sastavu:

- Prof. dr Boris Vukićević, predsjednik Komisije

- Prof. dr Čedomir Čupić, mentor

- Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, članica Komisije

Broj posjeta : 195

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.