Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 304. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 10. maja 2022. godine
 

 

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 304. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 10. maja 2022. godine

 

I sjednica Vijeća

Izvještaj o imenovanju mentora i Komisije za ocjenu master rada

Student/kinja

Tema

Komisija

Ana Zejak

Savremeni odnosi Jermenije i Azerbejdžana

1. Prof. dr Saša Knežević, mentor

2. Prof. dr Srđan Darmanović, član

3. Prof. dr Boris Vukićević, član

Amar Musić

Psihološki aspekt porodičnog nasilja sa posebnim osvrtom na partnersko nasilje

1. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Dragana Pešić

Sindrom profesionalnog izgaranja voditelja slučaja i karakteristike supervizije u centrima za socijalni rad.

1. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, mentor

2. Doc. dr Mehmed Đečević, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Danijela Tripović

Politički, ekonomski i socijalni problemi kao motivi emigracije mladih - analiza slučaja Crne Gore

1. Doc. dr Uglješa Janković, mentor

2. Prof. dr Saša Knežević, član

3. Doc. dr Mehmed Đečević, član

Anđela Mladenović

Uticaj protektivnih i rizičnih socijalnih faktora na izvršenje krivičnih djela iz oblasti krvnih delikata od strane maloljetnika

1. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor

2. Prof. dr Milan Marković, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Jovana Damjanović

Seksualno zlostavljanje djece u Crnoj Gori sa osvrtom na Internet pedofiliju

1. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor

2. Prof. dr Nataša Ružić, član

3. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

Nadežda Šestović

Suicid i pokušaj suicida u adolescenciji

1. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

3. Doc. dr Mehmed Đečevič, član

Ivana Filipović

Bezbednosno-kriminološki i socijalni aspekti skitnje i prosjačenja u Crnoj Gori

1. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor

2. Prof. dr Sonja Tomović Šundić, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

 

II sjednica Vijeća

 Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada

Student/kinja

Tema

Komisija

Alla Siništaj

Zaštita identiteta u skladu sa Okvirnom konvemcijom Savjeta Evrop

1. Prof. dr Danijela Vuković - Ćalasan, predsjednica Komisije

2. Prof. dr Nebojša Vučinić, mentor

3. Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

Milena Kuveljić

Socijalna inkluzija lica sa invaliditetom u obrazovnom sistemu Crne Gore

1. Prof. dr Vesna Simvić - Zvicer, predsjednica Komisije

2. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

3. Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

Violeta Golubović

Ekonomska ekspolatacija romske i egipćanske djece u Crnoj Gori

1. Prof. dr Vesna Simvić - Zvicer, predsjednica Komisije

2. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

3. Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

Jelena Ćorić

Unapređenje psihosocijalnih kompetencija disfunkcionalnih porodica u Crnoj Gori

1. Prof. dr Vesna Simović - Zvicer, predsjednica Komisije

2. Doc. dr Mehmed Đečević, mentor

3. Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

 

III - Ostala pitanja

 

Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

 

 

E-mail: verami@ucg.ac.me

*Broj telefona: +382 20 481 174

                            +382 20 239 036

Broj posjeta : 207

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.