Fakultet političkih nauka

Literatura za primjemni ispit za upis na master studije Fakulteta političkih nauka
 

 

LITERATURA ZA PRIJEMNE ISPITE NA MASTER STUDIJAMA

 

SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD

 

Socijalna politika

Spiker, Pol, 2014, Socijalna politika - teorija i praksa, Fakultet političkih nauka Univerzitet u Beogradu, Beograd.

Vukovic, Drenka, 2011, Socijalna politika EU, Fakultet političkih nauka, UniverziteT u Beogradu, Beograd.

Socijalna zaštita

Vuković, Drenka, Socijalna sigurnost, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2009.

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti, ''Službeni list CG'', br. 27/2013, 1/2015, 42/2015, 47/2015, 56/2016, 66/2016, 1/2017, 31/2017 - odluka US, 42/2017 i 50/2017)

 

 

MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO

 

Uvod u novinarstvo

Stjepan Malović (2005). Osnove novinarstva. Zagreb: Golden marketing- tehnička knjiga. (str.19-46, 147-160, 361-396)

Zoran Jevtović, Radivoje Petrović, Zoran Aracki (2014). Žanrovi u savremenom novinarstvu. Beograd: Jasen. (str. 35-44, 115-344)

Dubravka Valić Nedeljković, Dejan Pralica (2020). O novinarstvu i novinarima.

url: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2020/978-86-6065-600-3  (str. 65-101, 153-177)

Online novinarstvo i novi mediji

Ričard Krejg (2010). Onlajn novinarstvo. Beograd: Clio. (str. 19-198)

Vuk Vuković (2019). Društveni mediji i upravljanje komunikacijama. Cetinje: Fakultet dramskih umjetnosti. (Fokusirati se na teorijski dio, istraživanje zanemariti)

Lev Manović (2015). Jezik novih medija. Beograd:Clio. (str. 61-105)

Ugovor o regulisanju interneta https://www.cenzolovka.rs/mediologija/tim-berners-li-stvorio-sam-internet-sad-hocu-da-ga-popravim/

 

KOMPARATIVNA POLITIKA

 

Uvod u političke nauke

 Endru Hejvud, Politika, CLIO, Beograd, 2004.

Osnovi istraživanja u političkim naukama

Howard, Christopher, Thinking like a political scientist, Chicago University Press, 2017

 

 

MEĐUNARODNI ODNOSI

 

Uvod u međunarodne odnose

Radovan Vukadinović, Međunarodni politički odnosi, Zagreb, 2004.

Osnovi diplomatije

Radovan Vukadinović: Politika i diplomacija, Zagreb, 2004.

Broj posjeta : 252

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.