Fakultet političkih nauka

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 306. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 21. juna 2022. godine
 

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 306. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj

  1. juna 2022. godine

 

I sjednica Vijeća

Izvještaj o imenovanju mentora i Komisije za ocjenu master rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Svetlana Martinović

Koncept svjetske politike Vudro Vilsona

1. Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

 

2. Prof. dr Saša Knežević, mentor

 

3. Prof. dr Boris Vukićević, član Komisije

 

Bojana Janjušević

Hilari Klinton i Donald Tramp: Dvije vizije američke politike

1. Prof. dr Saša Knežević, mentor

2. Prof. dr Srđan Darmanović, član

3. Prof. dr Boris Vukićević, član

Safeta Ljuca

Govor mržnje na društvenim platformama političkih partija

1. Prof. dr Nataša Ružić, mentor

2. Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, član

3. Doc. dr Zlatko Vujović, član

Adelina Baftijari

Edukativna funkcija portala RTCG pri izvještavanju o evropskim integracijama sa fokusom na poglavlje 23

1. Prof. dr Nataša Ružić, mentor

2. Prof. dr Milan Marković, član

3. Prof. dr Gordana Đurović, član

Emil Hodžić

Krivičkopravni položaj i psihosocijalni tretman maloljetnika u sukobu sa zakonom u Crnoj Gori

1. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

3. Doc. dr Mehmed Đečević, član

Belmina Hasanagić

Socijalna zaštita i prevencija maloljetničke delikvencije u Crnoj Gori

1. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, član

3. Doc. dr Uglješa Janković, član

Albina Smailović

Uzroci i pojavni oblici prosjačenja u Crnoj Gori

1. Prof. dr Velimir Rakočević, mentor

2. Doc. dr Uglješa Janković, član

3. Doc. dr Mehmed Đečević, član

Jovana Stojanović

Odnosi Evropske unije i Zajednice latinoameričkih i karipskih država

1. Prof. dr Boris Vukićević, mentor

2. Prof. dr Saša Knežević, član

3. Prof. dr Danijela Vuković-Ćalasan, član

Jelena Stefanović

Uticaj partijske identifikacije na percepciju aktuelnih događaja; Studija slučaja Crna Gora

1. Prof. dr Olivera Komar, mentor

2. Prof. dr Srđan Darmanović, član

3. Doc. dr Zlatko Vujović, član

Dragana Vasiljević

Civilne grupe u Obojenim revolucijama: Širenje ideje Otpora (slučaj Ukrajine i Bjelorusije)

1. Prof. dr Srđan Darmanović, mentor

2. Prof. dr Saša Knežević, član

3. Doc. dr Zlatko Vujović, član

 

  II sjednica Vijeća

 Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Ivana Ivanović

Obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori 

1. Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, predsjednica Komisije

2. Prof. dr Vesna Simović-Zvicer, mentorka

3. Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

 

Ana Rakočević

Unutrašnja i spoljna politika Cejlona/Šri Lanke u prva dva mandata premijerke Sirimavo Bandaranaike

1. Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

2. Prof. dr Boris Vukićević, mentor

3. Doc. dr Zlatko Vujović, član Komisije

 

  

III - Ostala pitanja

 

Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

 

 E-mail: verami@ucg.ac.me

*Broj telefona: +382 20 481 174

                            +382 20 239 036

Broj posjeta : 91

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.